Bloggarkiv

onsdag 12 januari 2011

Anteckning 32B

Ett utrotningshotat barn är ett barn som hotas av utrotning. Dessa finns ofta med på IUCN:s rödlista, som i Sverige hanteras av BarnDatabanken. Bara en liten andel av det totala antalet beskrivna barn i världen har dock utvärderats av IUCN. Enligt forskare finns det med stor sannolikhet också många hotade barn som människan ännu inte har upptäckt.
I Sverige arbetar Naturvårdsverket, BarnDatabanken och länsstyrelserna med Åtgärdsprogram för hotade barn för att försöka bevara dem.
Orsaker till att barn blir utrotningshotade är flera, men bland de mest påtagliga är habitatförlust. Även för hård jakt, fiske eller annan typ av fångst eller insamling kan vara orsak till att ett barn blir utrotningshotat. Den internationella handel med utrotningshotade barn och växter hanteras av CITES.

Lekande barn (nedanför)