Bloggarkiv

söndag 30 januari 2011

Anteckning 45B

ur Grallimmatik av Tage Danielsson, 1966


"Ska vi alltså bestämma att det är enklast för oss om vi pratar så andra begriper? All right. Nu är det emellertid tyvärr ofta svårt att få folk att förstå vad man säger. Det kan bero på flera saker:

1) den som talar är dum i huvudet och kan inte uttrycka sig;
2) den som hör på är dum i huvudet och kan ingenting begripa;
3) den som hör på hör inte på;
4) båda är dumma i huvudet, etc.

I själva verket är det antagligen mycket sällsynt att ett yttrande helt och hållet uppfattas som det är avsett att uppfattas. Även om vi har kommit överens om vad olika ord betyder har många fått en del betydelser om bakfoten. Och för övrigt fodras för ett hundraprocentigt meningsfullt utbyte av ord ett sammanträffande mellan minst två personer som tänker klart, klokt och intelligent. Det händer inte så ofta.
Vart vill jag komma? Jo. I mänsklig samvaro är det egentligen rätt få personer som har något riktigt nytt, orginellt, banbrytande och fräscht i tankeväg att vidarebefordra till omvärlden. Vi andra går mest omkring och pratar till husbehov och låter munnen gå. Emellertid ligger ju nyckeln till framgång här i livet till stor utsträckning i förmågan att låta som om man sa någonting vettigt. Folk i framskjutna positioner i samhället har ofta namn om sig att säga förnuftiga saker.
Då påstår jag: det är inte alls säkert att de säger så mycket förnuftigt egentligen. Med ett klokt tonfall och ett omsorgsfullt ordval kan vem som helst yttra de mest horriblaste meningslösheter i avsikt att bli betraktad såsom förnuftig, intelligent, förlitande sig på att lyssnarens a) oförmåga att fatta; b) oförmåga att höra på; c) oförmåga att tänka ut något bättre.

Denna bok är avsedd som handledning för alla dem som i stället för att tänka själva, vilket är svårt, vill öva upp sin förmåga att prata strunt och därigenom vinna framgång i livet. De som verkligen tänker omger oss dagligen med en snårskog av ord. Där kan vi sen gå omkring och plocka lite på måfå och leva som parasiter i buskarna. Det är visserligen inte någon särskilt hederlig hantering, men risken för att bli upptäckt är inte så stor och för övrigt är det inte straffbart att prata smörja."

Inga kommentarer: