Bloggarkiv

måndag 7 februari 2011

Anteckning 50A

"Vi har hamnat i en situation där filmreformen uppmuntrar produktionen av sådant som filmreformen var avsedd att motverka eller vara alternativ till, vilket följdriktigt och bevisligen har lett till ökad produktion av floskler. Filmreformen står idag, i sällskap med betydande delar av statstelevisionen, för bedriften att låta det svenska folket med allmänna medel betala för sin egen fördumning. Och uppenbarligen med ambitionen att för lång tid säkra fördumningsprocessens fortgående satsar statstelevisionen på att, i sken av att ta hand om landets unga talanger, med skattefinansierad maktfullkomlighet ödelägga den konstnärliga begåvningsreservens originalitet och vitalitet genom att "hjälpa dem att bli professionella". Detta innebär enligt de desillusionerade ansvariga för illdådet industriell tillverkning av floskler i stereotypa berättarstrukturer. Handlandet är inte bara omdömeslöst, det är destruktivt. Det är nihilism i sin prydo.

Jag vill allvarligt avråda unga människor som önskar använda filmen som sitt konstnärliga uttryck att starta sin bana på detta sätt, att ställa sig i en sådan industrins tjänst, i tron eller förespeglingar om att det senare kommer att leda till möjligheter för dem att få göra det de egentligen vill, eller att det kommer ge erfarenheter utöver den desillusionerade insikten att en betydande del av allmänna medel och viktiga medium med enorma möjligheter i kunskapens tjänst är i händerna på människor utan framtidstro. Att dessutom på inrådan av dessa människor överge sitt eget uttryck, om man nu har något, ger skador för livet. Det går att bli apatisk och cynisk för mindre!" – ROY ANDERSSON

Inga kommentarer: